Palvelut pientalorakentajille

Pientalorakentamisen asiantuntijatehtävät tehdään kokonaisuutena tai tilaajan valitsemassa laajuudessa:

  • arkkitehtisuunnittelu
  • rakennesuunnittelu
  • 3D- mallintaminen
  • pääsuunnittelu
  • vastaavan työnjohtajan tehtävät
  • yksittäiset tarkastukset, asiantuntijaselvitykset ja -lausunnot