RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA

hoidamme hankkeeseen liittyvät rakennuttajan tehtäväalueet: projektinjohdon, työmaavalvonnan ja erilaiset konsultointi-palvelut.

Projektinjohto

 • Hankesuunnittelu ja hankeaikataulu
 • Suunnittelijoiden kilpailutus ja suunnittelusopimukset
 • Suunnittelun ohjaus ja suunnittelukokoukset
 • Urakoiden kilpailutus ja urakkasopimusten laadinta

Konsultointipalvelut

 • Työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät
 • Asiantuntijakatselmukset ja asiantuntijalausunnot

Rakennustyön työmaavalvonnan tärkeys korostuu rakentamisessa jatkuvasti.

Työkohteiden vaativuus kasvaa uusien määräysten sekä viranomaisvaatimusten myötä.

Kokeneen valvojan mukana olo hankkeen alusta asti tuo lisää kokemusta ja mielipiteitä työmaan työnjohdon päätösten tueksi sekä työsuoritusten mallikatselmuksiin.

Viikoittaisella liveaikaisella raportoinnilla työmaavalvonta pitää myös rakennuttajan edustajat ajan tasalla työmaan tilanteesta.

Työmaavalvonnan tärkeimmät tehtävät:

 • Määräysten ja hyväksyttyjen suunnitelmien noudattaminen
 • Tilaajan edellyttämien laatuvaatimusten täyttäminen
 • Tuki ja ammattitaito oikeiden ratkaisujen löytämiseen
 • Työmaan dokumentointien toteutumisen valvominen
 • Tulevien käyttäjien ja asukkaiden edunvalvonnasta huolehtiminen
 • Kosteudenhallinta, työturvallisuus, laatu sekä yleisestä järjestyksestä huolehtiminen.

rakennustarkkailija – asunto-osakeyhtiön osakkaiden hankkima ulkopuolinen valvoja

Asuntokauppalaki mahdollistaa erillisen tarkkailijan valinnan asunto-osakeyhtiön suojaksi rakentamisvaiheessa.

Meidän kokeneet rakennusvalvojat tekevät myös rakennustyön tarkkailijan tehtäviä. Tarkkailija valitaan osakkeenostajien kokouksessa, kun vähintään neljäsosasta yhtiön asuinhuoneistoja on tehty luovutussopimukset.

Riippumattomuuden takaamiseksi valvoja ja rakennustarkkailija eivät voi edustaa samaa yhtiötä.

Lue lisää: Rakennustyön tarkkailija – toiset valvovat silmät työmaalla