Arkkitehtisuunnittelu

– ajaton, kaunis, toimiva

Arkkitehti on visuaalinen ihminen, taiteilija ja tekninen osaaja, joka kunnioittaa asiakkaan tarpeita, rakennuksen miljöötä.

Arkkitehti on palapelin kokoaja, ongelmien ratkaisija, jopa innovatiivinen keksijä.

RIT Arkkitehtien tavoitteena on aina luoda esteettisesti ja toiminnallisesti laadukkain mahdollinen lopputulos.

PALVELUT

Korjausrakentaminen

Liikerakennukset ja toimitilat

Asunnot ja asuminen

Vapaa-ajan asuminen

Aluesuunnittelu

Filosofia

1

Laadukas arkkitehtuuri kestää aikaa.

2

Suunnittelutyön tärkeimmät lähtöainekset ovat asiakas, rakennuksen paikka, määräykset ja ohjeet

3

Onnistunut arkkitehtisuunnitelma on toiminnallinen, viihtyisä sekä turvallinen ja terveellinen käyttää.

4

Yhdessä olemme enemmän: suunnittelu hioutuu huippuunsa useampien aivojen yhdistelmällä. Tiimi on vahvuus.

5

Parhaimmillaan hyvin suunniteltu rakennus sekä soveltuu ympäristöön että on ekologisesti kestävä, muuntautumiskykyinen ja joustava.

6

Suunnittelemamme rakennus säilyttää arvonsa pitkälle tulevaisuuteen.

Suunnittelun vaiheet

  1. Aloituspalaveri toiveista ja odotuksista sekä sopimuksen teko
  2. Luonnossuunnittelu
  3. Palaveri luonnossuunnitelmasta ja muutosten toteutus
  4. Pääpiirustukset, rakennuslupa ja pääsuunnittelu
  5. Työpiirustussuunnittelu rakentamista varten sekä rakennesuunnittelu ja muu tarvittava erikoissuunnittelu

Suunnittelun osa-alueet

tarveselvitys

Autamme lähtötietojen keräämisessä. Luomme yhdessä asiakkaan kanssa raamit suunnittelulle. Tehdään tilaohjelma ja huomioidaan toiveet.

hankesuunnittelu

Viedään rakennushanketta eteenpäin kohti varsinaista rakennussuunnittelua tarveselvityksen pohjalta. Vaihtoehtojen ja ehdotusten pohjalta etsitään kannattavin ja toiminnallisesti paras vaihtoehto. Aikataulu ja kustannukset hahmottuvat, tilakaavio hahmottuu. Hankkeen kaavanmukaisuus arvioidaan ja tarvittaessa käynnistetään poikkeamislupamenettely.

investointipäätös

Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen tehdään päätös investoinnista. Joskus voi käydä myös niin, että investointia ei kannata juuri nyt tehdä.

rakennus-suunnittelu

Rakennussuunnitteluun kuuluvat luonnossuunnittelu, rakennuslupasuunnitelmien teko ja toteutussuunnittelu. Olemme yhteydessä viranomaisiin asiakkaan puolesta ja hänen kanssaan. Tehdään tiivistä yhteistyötä projektiin osallistuvien erikoissuunnittelijoiden kanssa ja tarvittaessa autamme erikoissuunnittelijoiden valinnassa.

rakentamisvaihe

Osallistumme työmaakokouksiin ja teemme tarkentavia piirustuksia. Tavoitteena on mahdollisimman sujuva rakentamisprosessi ja suunnitelmien mukaisen lopputuloksen toteutuminen.

käyttöönotto

Rakennus on valmis ja se otetaan käyttöön. Olemme onnistuneet, kun sekä tilaaja, käyttäjä, eri suunnittelijat ja urakoitsijat ovat tyytyväisiä valmiiseen rakennukseen.

Projektejamme