TALOYHTIÖIDEN KORJAUSHANKKEET

Taloyhtiön korjaushanke on tavanomaisesti yksittäinen parannus, monta parannusta yhden saneerauksen aikana tai laaja peruskorjaus. Eri tapauksissa hanke muotoillaan, suunnitellaan ja toteutetaan tilanteen vaatimusten ja tilaajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2013 -raportti selvitti alkuvuodesta 2013 rakennetun ympäristömme nykytilaa ja tulevaisuutta. Osana selvitystä todetaan, että rakennuskantamme heikoimmat lenkit ovat lähiökerrostalot ja vanhat omakoti- ja rivitalot. Taloyhtiöiden korjaushankkeet ovat näin ollen merkittävässä roolissa rakennuskantamme asianmukaisessa huolehtimisessa.

Taloyhtiöiden korjaushankkeissa palvelut kattavat tilaajan tarpeiden mukaisen kokonaisuuden sisältäen tarvittavat selvitykset, suunnittelun (arkkitehti- / rakenne-), rakennuttamisen sekä valvonnan.

Taloyhtiöiden korjaushankkeita on toteutettu vuodesta 1989 lähtien n. 80kpl