-Villa Viilliina – rakennusblogi RIT Oy

RAKENTAJAIN INSINÖÖRITOIMISTO OY· 13. HUHTIKUUTA 2019

Ollaan päästy hivenen lähemmäs konkreettista rakentamisen aloitusta.

Sepänpihojen info-tilaisuuksia on ollut tasaisin väliajoin. Tilaisuuksissa on käsitelty tarkennusta alueen rakentamisen aikatauluihin sekä mietteitä alkutaipaleella syntyneistä kysymyksistä. Yhtenä aiheena on ollut myös yhteinen molokki-jätesysteemi, johon tulisi jätteiden lajittelu; bio, lasi, pahvi ja ym. Erillinen yhteinen jätepiste mahdollistaisi sen, että tila säästyy tontilta jätekatoksen verran ja talojen välissä kulkeva katu pysyisi rauhallisempana, kun jäteauton ei tarvitsisi kulkea kadun läpi.

Maaliskuu asetettiin tavoitteeksi rakennusluvan jättöajaksi. Villa Villiinan kohdalla olemme tältä osalta kuitenkin olleet jo hyvissä ajoin liikenteessä. Tonttikauppojen ja -vuokrausten teko on kuitenkin venyttänyt luvansaantia naapurinkuulemisten ja -suostumusten osalta.

Koska tontit ovat melko tiiviitä on monen tontin kohdalla jouduttu harkitsemaan talon siirtoa lähemmäksi kuin neljä metriä naapurirajasta. Tämä edellyttää naapurinsuostumusta palomääräysten takia. Myös tonttien ja teiden korot on asettanut haasteita. Tonttien katuliittymät ovat eri koroissa ja tämä aiheuttaa myös melko suuriakin korkoeroja tonttien pihojen välillä, jonka vuoksi tarvitaan pengerryksiä tai tukimuureja rajoille. Jotta tiiviistä alueesta saadaan viihtyisä on naapurisovussa sovittava yhtenäisestä linjasta ratkaisujen kanssa.

Sepänpihan-alueen infra-rakentaminen on valmistumassa huhtikuussa, ja pian pääsevätkin ensimmäiset rakentajat vetämään hanskat käsiinsä ja ryhtymään hommiin.

Pienitonttisella alueella rakennustyönkoordinointi kuuluu tärkeänä osana pakettiin hankkeen onnistumisen kannalta. Keskustelu aiheesta onkin jatkunut kiivaana. Tällä hetkellä on kartoitettu tonttikohtaisesti ketkä osallistuvat yhteisiin maanrakennus-, paalutus ja perustustöihin sekä millainen runko tontille pystytetään. Sanomattakin on selvää, että puurunkoisen elementtitalon pystyttämiseen menee vain murto-osa pitkästä tavarasta rakennettavan hirsitalon tai kivitalon ajasta. Kun paletti saadaan kasaan, voidaan työt tonteilla jakaa siten, että kaikki valmistuvat sovitussa melko tiukassakin aikataulussa. Viereisillä tonteilla samanaikaiseen rakentamiseen, kun ei tässä tapauksessa juuri ole mahdollisuutta.

RIT on tarjonnut Sepänpihan rakentajille mm. vastaavan työnjohtajan, valvojan ja pääsuunnittelijan palveluita. Blogissa päästäänkin siis seuraamaan hankkeen edistymistä jatkossa myös näistä näkökulmista.

JAA UUTINEN

MUITA UUTISIA