Rakennustyön tarkkailija – toiset valvovat silmät työmaalla

Uutisiin joskus päätyy tapauksia isoista rakennusvirheistä. Vaikka vakavia puutteita tai virheitä tapahtuu hyvin harvoin, kenties uutisissa kerrotut muutamat kauhukokemukset saavat ihmiset varovaisiksi. Se voisi selittää, miksi yhä useammin kerros- tai rivitalon työmaalla työn laatua valvoo erillinen rakennustyön tarkkailija.

”On pelkästään hyvä, että rakennustyön tarkkailija on yksi silmäpari lisää katsomassa rakentamista ja havaitsemassa mahdollisia virheitä”, sanoo kokenut rakennuttajakonsultti Jorma Finer RIT:ltä.

Tarkkailija valitaan uudiskohteen osakkeenostajien kokouksessa, jonka osakeyhtiön hallitus kutsuu koolle, kun vähintään neljäsosasta yhtiön huoneistoja on tehty luovutussopimus. Tilanteesta riippuen rakennustyön tarkkailijan valinta tulee eteen joko jo alkuvaiheessa rakennushanketta tai esimerkiksi vasta silloin, kun seinät ovat jo pystyssä.

Meillä RIT:llä työskentelee useita rakennusalan konkareita, joilla on jopa vuosikymmenten kokemus rakentamisesta ja rakennusvalvonnasta. Heille rakennustarkkailijan tehtävät sopivat loistavasti.

Juuri kokemus onkin asia, jota moni taloyhtiö painottaa rakennustyön tarkkailijan valinnassa. Myös asuntokauppalaissa sanotaan, että tarkkailijalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys.

Rakennustyön tarkkailija on tulkki asukkaiden suuntaan

Rakennustarkkailija raportoi nimenomaan osakkaille työmaan kulusta.

Rakennusvalvojan palkkaa rakennusliike tai rakennuttaja. Valvojan tulee olla puolueeton, mutta moni asukas saattaa siitä huolimatta kokea, että valvoja on kytköksissä rakentajaan. Siksi voi tuntua turvallisemmalta hankkia työmaalle oma rakennustyön tarkkailija huolehtimaan laadusta.

”Kyllä valvojakin on asukkaiden puolella, mutta silti rakennushankkeen ulkopuolelta tuleva tarkkailija on oiva lisä laadun varmistamiseen. Kunhan valittava henkilö tosiaan on pätevä”, Finer toteaa.

Rakennustarkkailijan tehtäviin kuuluu seurata rakentamisen aikataulua, työn laatua ja käytettyjen materiaalien asianmukaisuutta. Finerin mukaan kokenut tarkkailija osaa katsoa kokonaisuutta sekä yksityiskohtia hyvin. Hän myös osaa tulkita asukkaille rakennustyöhön liittyviä seikkoja, tehdä selkeitä ja hyviä raportteja.

”Mieleeni on jäänyt eräässä hankkeessa kokemattoman tarkkailijan virhe. Työnjohtaja kertoi kokouksessa, että työt ovat neljä viikkoa myöhässä mutta lisäsi, että luovutusaika ei silti tule viivästymään. Tarkkailija kuitenkin kirjoitti osakkaille menevään raporttiin vain, että työt ovat myöhässä, jolloin asukkaat tietysti pelästyivät. Tarkkailija siis vain hämmensi soppaa kun ei maininnut, että viiveestä huolimatta suunniteltu muuttopäivä on realistinen.”

Tarkkailija valvoo rakentamista loppuun saakka

Lain mukaan rakennustyön tarkkailijan tehtävänä on seurata, että yhtiön rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti. Hän valvoo hanketta rakentamisvaiheen loppuun saakka.

Tekevätkö valvoja ja rakennustyön tarkkailija yhteistyötä?

”He osallistuvat toki samoihin kokouksiin ja ovat yhteydessä toisiinsa. Tarkkailija voi kuitenkin melko omatoimisesti kiertää työmaalla, tehdä kysymyksiä ja käydä suunnitelmia läpi”, Finer sanoo.

”Rakennustarkkailijan työ ei ole yhtä sitovaa kuin valvojan. Kokeneet valvojat voivat vielä eläkkeellä ollessaankin tarjota hyvää asiantuntemustaan tarkkailijan tehtävissä, auttaa asukkaita saamaan parasta mahdollista laatua uuteen kotiinsa.”

Pyydä tarjouspyyntö rakennustyön tarkkailijan työstä, ota yhteyttä:

Ari Aalto
ari.aalto@rit.fi
044 730 8480

Lisätietoa rakennustyön tarkkailijasta asuntokauppalaista:

Osakkeenostajilla on 20 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa oikeus valita rakennustyön tarkkailija, jonka tehtävänä on seurata, että yhtiön rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti. Tarkkailijan toimikausi kestää rakentamisvaiheen loppuun, ja hänen palkkiostaan sekä muista hänen työstään aiheutuvista kuluista vastaa osakeyhtiö, jonka menoihin nämä kulut saadaan lisätä taloussuunnitelmasta riippumatta.

Tarkkailijalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys eikä hän saa olla riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan tai perustajaosakkaaseen. Tarkkailijalla on oikeus saada osakeyhtiöltä ja perustajaosakkaalta sellaiset tiedot, jotka tarvitaan työn edistymisen seuraamiseksi, sekä päästä rakennuskohteeseen.

Linkki lakitekstiin

Toiminta-aluettamme on Vihti ja muu Uusimaa.

JAA UUTINEN

MUITA UUTISIA