Työmaavalvonta

Rakennustyön valvonnan tärkeys korostuu rakentamisessa jatkuvasti. Työkohteiden vaativuus kasvaa uusien määräysten sekä viranomaisvaatimusten myötä.

Kokeneen valvojan mukana olo hankkeen alusta asti tuo lisää kokemusta ja mielipiteitä työmaan työnjohdon päätösten tueksi sekä työsuoritusten mallikatselmuksiin.

Viikoittaisella liveaikaisella raportoinnilla pidetään myös rakennuttajan edustajat ajan tasalla työmaan tilanteesta.

Työmaavalvonnan tärkeimpinä tehtävinä ovat:

  • Määräysten ja hyväksyttyjen suunnitelmien noudattaminen
  • Tilaajan edellyttämien laatuvaatimusten täyttäminen- Tuki ja ammattitaito oikeiden ratkaisujen löytäminen
  • Valvoo työmaan dokumentointien toteutumista
  • Huolehtii tulevien käyttäjien ja asukkaiden edunvalvonnasta
  • Kosteudenhallinta, työturvallisuus, laatu sekä yleisestä järjestyksestä huolehtiminen.