Työmaavalvonta

Rakennustyön työmaavalvonnan tärkeys korostuu rakentamisessa jatkuvasti.

Työkohteiden vaativuus kasvaa uusien määräysten sekä viranomaisvaatimusten myötä.

Kokeneen valvojan mukana olo hankkeen alusta asti tuo lisää kokemusta ja mielipiteitä työmaan työnjohdon päätösten tueksi sekä työsuoritusten mallikatselmuksiin.

Viikoittaisella liveaikaisella raportoinnilla työmaavalvonta pitää myös rakennuttajan edustajat ajan tasalla työmaan tilanteesta.

Työmaavalvonnan tärkeimpiä tehtäviä:

  • Määräysten ja hyväksyttyjen suunnitelmien noudattaminen
  • Tilaajan edellyttämien laatuvaatimusten täyttäminen
  • Tuki ja ammattitaito oikeiden ratkaisujen löytämiseen
  • Työmaan dokumentointien toteutumisen valvominen
  • Tulevien käyttäjien ja asukkaiden edunvalvonnasta huolehtiminen
  • Kosteudenhallinta, työturvallisuus, laatu sekä yleisestä järjestyksestä huolehtiminen.