Arkkitehti kokoaa palapeliä – luovuudella ja tarkkuudella

Arkkitehdit Laura Kaveri (ent. Talstila) ja Tiina Nykänen tekevät unelmatyötään. RIT Arkkitehtien filosofia tiivistyy kuuteen ajatukseen:

1. Laadukas arkkitehtuuri kestää aikaa ja on muuntautumiskykyistä.

”Tämä on arkkitehdin työn kulmakiviä. On luotava rakennuksia, jotka ovat toimivia ja viihtyisiä sekä nyt että tulevaisuudessa. Arkkitehteina otamme tilankäytön muutokset huomioon jo suunnitteluvaiheessa: esimerkiksi huoneiden kokomuutokset mahdollistetaan tai se, että rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu ihan kokonaan. Se on muuntojoustavuutta.

On kiehtovaa etsiä ja löytää parhaat ratkaisut kuhunkin tilanteeseen. Onnistumisen tunne motivoi!”

2. Suunnittelutyön tärkeimmät lähtöainekset ovat asiakas, rakennuksen paikka, määräykset ja ohjeet.

”Pohjimmiltaan arkkitehdin työ on ongelmanratkaisua, kuin palapelin kokoamista. Ensinnäkin huomioimme asiakkaan toiveet ja tarpeet sekä kaikki määräykset ja lain vaatimat asiat, joita ei koskaan voi sivuuttaa. Lisäksi rakennuksen sijainti, miljöö, ympäröivä arkkitehtuuri – kaikki vaikuttaa suunnittelutyöhön. Sitten suunnittelun edetessä teemme yhteistyötä mm. rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnittelijan kanssa, toisinaan vaikkapa akustiikallekin on oma suunnittelija.

Arkkitehdin tehtävä on varmistaa, että kaikki mahtuu ja sopii arkkitehtuuriin, että yleisfiilis toteutuu. Eli me luomme raamit, joiden pohjalta muut rakennushankkeeseen osallistuvat toimivat. Silti arkkitehteinä saamme olla myös luovia ja toteuttaa omia näkemyksiä.”

3. Onnistunut arkkitehtisuunnitelma soveltuu ympäristöönsä, on toiminnallinen, viihtyisä sekä turvallinen ja terveellinen käyttää.

”Kun palapelin palaset loksahtavat paikoilleen ja arkkitehti tekee työnsä hyvin, rakennus sopii ympäristöönsä upeasti ja on hyvä käyttää. Mukava käyttäjäkokemus on myös paras palkinto.”

Nykyään otetaan huomioon aiempaa enemmän myös kosteudenhallinta, rakennuksen terveellisyys, maaperätutkimukset, energiatehokkuus – ekologisuus ja vastuullisuus ylipäätään. On todella hyvä, että tämän päivän ratkaisuissa ollaan jo pitkällä ympäristöasioiden ajattelussa ja keskitytään yhä enemmän siihen, että rakennus säilyy turvallisena ja terveellisenä pitkälle tulevaisuuteen.”

4. Yhdessä olemme enemmän: suunnittelu hioutuu huippuunsa useampien aivojen yhdistelmällä. Tiimi on vahvuus.

”On suuri etu, että meitä arkkitehtejä on RIT:llä useampi. Meillä on tapana katsoa läpi toistemme suunnitelmia, ja usein muilta saakin sellaisia näkökulmia ja huomioita, joita itse ei ollut ajatellut. Olemme sopivasti erilaisia, joten huomaamme eri asioita. Se on vahvuutemme, se kehittää töitämme pidemmälle ja parantaa niiden laatua.

Vaikka arkkitehdin työ on molemmille visuaalisen ja teknisen suunnittelun yhdistämistä – unelmien työ – meillä on hieman erilaiset intohimot. Laura nauttii eniten ihan uusien rakennusten suunnittelusta ja Tiinan sydäntä lähinnä ovat vanhat, historialliset rakennukset, joihin tehdään muutoksia.

Toisaalta vaihtelu on työn suola. On mahtavaa saada yhdessä tiiminä tehdä monenlaisia projekteja.”

5. Meille on tärkeää pitää huolta hyvästä ja luotettavasta yhteistyöstä asiakkaan kanssa.

”Oikeanlainen kohtaaminen asiakkaan kanssa takaa sen, että yhteistyö sujuu hyvässä hengessä. Olemme erittäin tarkkoja, ja työn laatuun voi aina luottaa.”

6. Hyvin suunniteltu rakennus säilyttää arvonsa pitkälle tulevaisuuteen.

”Kun rakennus kestää aikaa ja on huolellisesti suunniteltu kaikki näkökulmat huomioiden, myös sen arvo säilyy. Vaikka rakennus saa olla aikansa tuote, on sen näytettävä hyvältä vielä 50 tai 100 vuoden päästä.”

Tutustu RIT Arkkitehtien uuteen sivuun!

JAA UUTINEN

MUITA UUTISIA